Ģeotehniskā izpēte

Ģeotehniskā izpēte ir ģeoloģisko un inženiertehnisko pētījumu komplekss, kas tiek izmantots būves projektēšanā.

Ģeotehniskās izpētes darbu raksturojums

Ģeotehniskās izpētes laikā tiek:

 • Noteikta izpētes laukuma ģeoloģiskā uzbūve un ģeotehniskie apstākļi (grunts sastāvs, slāņu secība, grunts nestspējas parametri, pazemes ūdeņu  klātbūtne un to ietekme uz pamatiem);
 • Tiek apzināti potenciālie riski pirms būvniecības un provizoriskās būvniecības izmaksas;
 • Ieteikts ekonomiski pamatots un būvei piemērots pamatu veids.

Būves, kurām ir jāveic ģeotehniskā izpēte

Piedāvājam veikt ģeotehnisko izpēti pirms ēku būvniecības vai pirms infrastruktūras objektu izbūves:

 • Privātmāju jaunbūvēm; 
 • Daudzstāvu ēkām; 
 • Ēku pārbūves un rekonstrukcijas projektiem;
 • Ceļiem, ielām un laukumiem; 
 • Torņiem; 
 • Pazemes komunikāciju projektiem; 
 • Militārajiem objektiem.

Ģeotehniskās izpētes metodes

SIA "Geolite" piedāvā šādas ģeotehniskās izpētes metodes:

 • Urbumu ierīkošana (vītņurbšana un serdes urbšana);
 • Statiskā (CPT, CPTU) un dinamiskā zondēšana (DPL, DPH, DPSH, SPT);
 • Paraugu noņemšana (traucētas un netraucētas struktūras paraugi);
 • Skatrakumu izveide un ēkas pamatu apsekošana;
 • Noņemto paraugu testēšana akreditētā laboratorijā;
 • Statiskās plātnes testa veikšana ceļa nesošās kārtas nestspējas pārbaudei;
 • Ģeotehniskās izpētes pārskata sagatavošana un nepieciešamo skaņojumu saņemšana.

Ģeotehniskās izpētes nodaļas vadītājs

Niks Supe
Tālr. +371 29918856
E-pasts: [email protected]
           

Kontakti


Geolite urbšanas agregāts uz Unimog bāzes