Kūdras atradņu ģeoloģiskā izpēte

Kūdras ieguves uzņēmumiem piedāvājam veikt kūdras atradņu papildizpēti atradņu paplašināšanas nolūkos vai kūdras ieguves lauku inventarizācijas lietu sagatavošanu.

Kūdras izpētes lauka darbi

Kūdras atradņu ģeoloģiskās izpētes un inventarizācijas lietas laikā tiek ierīkoti kūdras izpētes zondējumi, noņemti un laboratoriski testēti kūdras paraugi, kā arī veikta atradnes topogrāfiskā uzmērīšana. 

Pārskata sastādīšana

Pēc lauka un laboratorijas darbu pabeigšanas, SIA „Geolite” veic ģeoloģiskās izpētes pārskata vai inventarizācijas lietas pārskata sastādīšanu. Pārskats pēc darbu pabeigšanas tiek iesniegts LVĢMC krājumu akceptēšanai.

Krājumu akceptēšana LVĢMC

Atradnes izpēti noslēdz LVĢMC derīgo izrakteņu krājumu komisijas izsniegts krājumu akceptēšanas protokols, kas apliecina, to ka atradne ir likumīgi izpētīta un uz ģeoloģiskās izpētes pārskata pamata iespējams tālāk kārtot nepieciešamos dokumentus derīgo izrakteņu ieguves uzsākšanai vai turpināšanai. 

Piedāvājam veikt arī kūdras atradņu rekultivācijas plānu/metu sagatavošanu un to saskaņošanu VVD. 

Ģeologs

Dāvids Bērziņš
Tālr. +371 29918856
E-pasts: [email protected]
           

Kontakti